• Dansk
  • English

Forskning og Udvikling

Subscribe to Formidling af nordisk forskning
Logo for DartEurope

DartEurope

Research Theses fra europæiske universiteter.

Den norske Nasjonalbibliografi

Den norske nationalbibliografi er en fortegnelse over udgivelser i Norge, der hører ind under Lov  om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument.

Logo for forskningsportal.dk

Forskningsportal.dk

Søg efter videnskabelige artikler og ph.d. afhandlinger.

Logo for Idunn

Idunn

Nordiske videnskabelige tidsskrifter indenfor det pædagogiske, socialfaglige, samfundsfaglige og sundhedsfaglige område

Logo for Nora

NORA

Søg i det norske vidensarkiv med frit tilgængelig litteratur (Open Acess) f.eks. artikler, bøger, afhandlinger, rapporter og konferencebidrag. NORA (Norwegian Open Research archives) har til formål at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

Logo for Nordart

Norart

Tværfaglig indgang til ca. 380 norske og enkelte nordiske tidsskrifter og årbøger.

Oria.no

Søg efter viden i de norske fag- og forskningsbibliotekers bøger, artikler, tidsskrifter, musik, film og elektroniske ressourcer.

Logo for science report

Science Report

Science Report er et forskningsmedie, der følger med i, hvad der sker i det danske forskningsmiljø.
Logo for SwePub

SwePub

Swepub giver mulighed for at søge forskningspublikationer fra en lang række svenske universiteter og højere læreanstalter.
Basen indeholder henvisninger til peer reviewed forskningsartikler, populærvidenskabelige artikler og videnskabelige afhandlinger. Søgning bør foregå på svensk eller engelsk. Basen indeholder en del links til fuldtekst.

Logo for UC Viden

UC Viden

Professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter, publikationer og bachelorprojekter

Subscribe to Formidling af nordisk forskning