• Dansk
  • English

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection er en meget anerkendt citationsdatabase, som indekserer de mest indflydelsesrige tidsskrifter og konferencer inden for alle fagområder. Web of Science Core Collection er den citationsdatabase, som går længst tilbage i tid. Databasen produceres af Clarivate Analytics. 

Man kan vælge at søge i hele Web of Science Core Collection eller afgrænse til enkelte af flg. baser,

  • Science Citation Index Expanded 1900-
  • Social Sciences Citation Index 1956-
  • Arts & Humanities Citation Index1975-
  • Conference Proceedings Citation Index – Science 1990-
  • Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities -1990
  • Emerging Sources Citation Index-  2005-

Der kan bla. søges på emner, forfattere og institutioner og det er således muligt at søge frem, hvilken betydning en specifik artikel, forfatter eller institution målt ved antal af citationer har. Det er således også muligt ved hjælp af en citationsanalyse over en specifik forsker at få beregnet en forskers h-indeks.

Ud over Web of Science Core Collection kan du vælge at søge i følgende databaser: Medline, Kci-Korean Journal Database, Russian Science Citation Index og SciELO Citation Index

Adgang
Fra VIA adresser
Fjernadgang (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen)

Vejledning
Hent vejledning

Kontakt: Gudrun Hansen, guha@via.dk

08.07.2022