• Dansk
  • English

Videooptagelse af undervisning

Underviseren kan beslutte at optage og uploade dele af eller hele undervisningen, så de studerende har mulighed for at følge undervisningen på tidspunkter, hvor det passer dem bedst. Det må underviseren gerne, men undervisningen må kun gøres tilgængelig på lukkede rum, hvortil alene holdet har adgang.

Det anbefales, at der kun uploades klip med underviseren selv eller underviserens slides. I det omfang det er muligt, skal de studerende (web-cam/fotos, lyd eller chat) ikke fremgå. Hvis der alligevel i den forbindelse sker optagelser af de studerende på billede, lyd eller chat, og det ikke er muligt at klippe dette ud, er der et par ting, man skal være opmærksom på:

Så længe optagelserne kun gøres tilgængelige i lukkede rum, hvor kun de studerende, der følger undervisningsforløbet, har adgang, kræves ikke særligt samtykke fra de studerende. Underviseren skal imidlertid altid forud for optagelsen oplyse de studerende om, at undervisningen bliver optaget og efterfølgende lagt i lukkede rum, hvis dette er tilfældet. Så kan de studerende træffe egne forholdsregler i forhold til, hvordan de ønsker at optræde i undervisningen. Det skal være muligt for de studerende at overvære undervisningen, enten live eller den uploadede version, uden at de bliver optaget. 

Det vil være hensigtsmæssigt at minde de studerende om, at optagelser, som der kun er adgang til i lukkede rum, ikke må deles med udenforstående. De studerende vil være selvstændigt ansvarlige for en sådan deling, og delingen vil kunne udgøre et brud på databeskyttelsesforordningen.

Undgå at inddrage eksempler i undervisningen, som indeholder personoplysninger. Anvend alene eksempler i anonymiseret form.

Optagelserne skal slettes, når der ikke længere er et formål med at opbevare dem. Hvornår dette formål ophører, vil bero på en konkret vurdering ud fra det konkrete undervisningsforløb. De studerende bør orienteres om, hvornår optagelserne forventes slettet.

Hvis du som underviser ønsker at opbevare optagelserne, så de kan anvendes til andet formål, for eksempel udvikling af undervisningen, pædagogiske metoder eller lignende, så skal de studerende oplyses om dette, før optagelserne finder sted.

Hvis du som underviser ønsker at sikre dine ophavsrettigheder, kan du indlede undervisningen med følgende tekst: ”Det optagede må kun anvendes til privat brug, jf. ophavsretslovens § 12, og det er derfor ikke tilladt at offentliggøre på nogen måde, for eksempel at lægge optagelserne ud på internettet.”

 

Teksten er hentet fra: https://medarbejder.via.dk/strategi-og-fakta/corona/undervisning-og-eksamener/Sider/online-undervisning.aspx

2021.06.23/mp.