• Dansk
  • English

Videnproduktion i UC Viden

UC Viden er de danske professionshøjskolers videndatabase, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter og aktiviteter. UC Viden er en offentlig database, der giver alle borgere, samarbejdspartnere og studerende adgang til professionshøjskolernes viden.

I VIA er det et krav, at du registrerer din videnproduktion i UC Viden, men det er dit eget valg om materialet vedlægges/udgives i fuldtekst.

Når du som underviser eller forsker i VIA uploader en fuldtekstversion af din publikation i UC Viden, har du, med mindre andet er aftalt, ophavsretten til egen videnproduktion, der ligger uden for undervisningspraksis.

UC Viden er et videndelingsredskab, der synliggør og formidler VIAs videnproduktion. Ønsker du at dele dine publikationer, posters og rapporter med andre skal du være opmærksom på, hvilke rettigheder du har til at uploade materialet og gøre materialet offentligt tilgængeligt. Her gælder bestemmelserne i ophavsretsloven.

For publiceret materiale fx artikler afhænger rettighederne bl.a. af:

  • din aftale med eventuelle medforfattere og deres samtykke til offentliggørelse
  • din forlagsaftale, der angiver hvilke rettigheder du har til deling
  • dine muligheder for at gøre forskningsartikler Open Access 
  •  dit brug af billeder, tabeller, figurer og diagrammer etc., du ikke selv har skabt

For upubliceret materiale afhænger rettighederne bl.a. af:

  • din aftale med eventuelle medforfattere og deres samtykke til offentliggørelse
  • dit brug af billeder, tabeller, figurer og diagrammer etc., du ikke selv har skabt

Læs om ophavsret og UC Viden.
 

Læs om deling af forskningsartikler med Open Access.