• Dansk
  • English

Videncenter for Kost, Motion og Sundhed (KOSMOS)

KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. De har til formål at være en samlet indgang til viden, praksisudvikling og kompetenceudvikling i relation til børn og unges sundhed, kost og motion. Centreret opbygger og udvikler ny tværfaglig viden om børns og unges sundhed.

Videnscentret drives af UC SYD og Professionshøjskolen København.

Adgang

Fri adgang