• Dansk
  • English

TRÆINFO

Træinformations bøger indeholder en stor mængde viden om træ, trækonstruktioner, facadeelementer, skelethuse, spær osv. Du finder TRÆhåndbøger, TRÆfakta, samt ”Beregning af trækonstruktioner” og ”Beregning af forbindelser”.

Der er indtil videre kun adgang til gældende TRÆ-bøger.

Adgang
Adgang på Campus Horsens, Campus Holstebro og Campus Aarhus C
Fjernadgang via VPN.

06.01.2021