• Dansk
  • English

State-of-the-art review

Bliver flere steder sidestillet med forskningsoversigter eller forskningskortlægninger af et givent afgrænset felt. Et State-of-the-art sigter mod at give en oversigt af forskningsbaseret viden inden for et, typisk bredere, felt. Kan angive områder, hvor der er brug for videre forskning (Grant & Booth, 2009).

 

 State-of-the-art review
TidsrammeVarierende
Kilder

Ingen formelle rammer for kvaliteten.

Søgninger

Sigter mod en grundig søgning af eksisterende forskningsbaseret viden (Grant & Booth, 2009).

Syntese

Typisk narrativt

 

Litteraturliste

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x