• Dansk
  • English

Spildevandskomiteen

Spildevandskomiteens arbejdsområde er ifølge vedtægterne de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Der er tradition for at definere kravene til afløbs- og spildevandsteknikken ud fra hensyn til samfundets behov for derigennem at mindske gener i forbindelse med f.eks. oversvømmelse og forurening af recipienter.

Spildevandskomiteen er oprettet af Ingeniørforeningen, IDA. Spildevandskomiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.


Adgang
Fri adgang

11.03.2022