• Dansk
  • English

Skolverket

Skolverket er en central skole og førskole myndighed i Sverige, der blandt andet laver analyser og undersøgelser der understøtter udviklingen af skole og førskole. Skolverket sammenfatter resultater af svensk forskning
på området og formidler dette.

På Skolverkets forskningsside er det muligt at lave en emnesøgning efter forskningsartikler og -oversigter.

Adgang

Fri adgang