• Dansk
  • English

Skolelove

I denne database kan du finde dokumenter og links til lovgivning på uddannelsesområdet.

Du har mulighed for at afgrænse din søgning til undervisningsområde, dokumenttype eller dato (udgivelsesår), og det er muligt at skrive søgeord f. eks "folkeskole" eller lignende.
Udover love gives desuden adgang til: Bekendtgørelser, Cirkulære, Undervisningsvejledninger mm.

Undervisningsområde dækker over:

Folkeskolen
Gymnasieskolen og HF

Læreruddannelsen
Pædagoguddannelserne mm.

Alle dokumenter er i fuld tekst.

Basen er produceret af Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Adgang
Fri adgang

25.03.2022