• Dansk
  • English

Skolemonitor

Skolemonitor er et uafhængigt, digitalt nyhedsmedie, der henvender sig til alle, som er interesseret i at forme og udvikle grundskolen.

Skolemonitor skriver om folkeskoler, privat- og friskoler og efterskoler. Skolemonitor har fokus på de store linjer og de små nuancer. De skriver om skolens udvikling og rammevilkår. Om politik, økonomi og regler. De beskriver de ideologiske kampe om dannelse, digitalisering og reformer. Og om læring, test og fælles mål. Og så fortæller De om de mennesker, der gør en forskel, og om de løsninger, der virker.

Skolemonitor udgives af selskabet Monitormedier A/S, der ejes af Politiken under JP/Politikens Hus.

Der kan søges på tid, forfatter, emneord og afgrænses til debatindlæg, navne og nyheder.


Adgang
Fra VIA adressser
Fjernadgang med VPN - vejledning til VPN


15.06.2022