• Dansk
  • English

Support til systematisk litteratursøgning/reviews

Skal du udarbejde et review, kan du med fordel samarbejde med en bibliotekar, som har kompetencer til at definere søgestrategier, vælge præcise søgetermer og til at tilgå en bred række af databaser. Forskning viser at inddragelsse af bibliotekar korrelerer med signifikant højere kvalitet i afrapporteringen af søgninger (Kilde: Rethlefsen ML, Farrell AM, Osterhaus Trzasko LC, Brigham TJ. Librarian co-authors correlated with higher quality reported search strategies in general internal medicine systematic reviews. Journal of Clinical Epidemiology. 2015;68(6):617–26.).
Bibliotekaren kan hjælpe i alle faser af reviewprocessen f.eks. vejlede om planlægning, design, og evaluering af søgestrategien og dermed sikre, at alle vinkler af forskningsspørgsmålet afdækkes. Bibliotekaren kan også hjælpe med at udføre søgningerne, med dokumentation af søgningerne, og med udarbejdelse af den del af metodeafsnittet, der vedrører litteratursøgningen.

Book en bibliotekar til review support

Udfyld skemaet og send det til din kontaktperson i VIA biblioteks FoU-Team
Du vil bliver kontaktet af en bibliotekar, som indkalder dig et møde, hvor I kan diskutere oversigtsstudiets emne, omfang og tidsramme. Hvis du i øvrigt har spørgsmål om systematiske oversigtsartikler, er du velkommen til at kontakte os via mail eller telefon.

Oversigt til book en bibliotekar

Oversigt i Pdf

Du kan få support på to niveauer:

  1. På niveau 1 fungerer bibliotekaren som vejleder. F.eks. vejledning i grundlæggende principper for systematisk søgning, vejledning i hvordan man registrerer en protokol, hjælp til identifikation af relevante databaser
  2. På niveau 2 fungerer bibliotekaren som en aktiv sparringspartner eller en form for konsulent og har en udførende rolle, og ibliotekaren deltager aktivt i projektets søgedel såsom, oversættelse af søgetermer til forskellige databaser, udkast til beskrivelse af litteratursøgningen, opsætning og arbejde med referencehåndtering, dokumentation af udvælgelsesprocessen.


2023.01.20/cedv.