• Dansk
  • English

Screening

Når søgningen er foretaget og du står tilbage med et antal fund, er næste trin at sortere disse i en såkaldt screeningsproces. Screening kan foregå i to omgange, ved først at eksludere på baggrund af titel og abstract for i anden omgang at gennemgå den fulde tekst. Ligeledes anbefales det til reviews, at to reviewers individuelt gennemgår fundene således at der opnås enighed om valget af artikler – ud fra de opsatte kriterier for inklusion til reviewet’.

Der findes en række software til understøttelse af screeningsprocessen.

Rayyan
Rayyan er et webbaseret screening værktøj til brug i et forskningssamarbejde  ved udvælgelse af artikler til systematiske reviews. Flere forskere kan samarbejde i værktøjet og kan såvel individuelt som sammen screene fundne artikler som er søgt i videnskabelige databaser.

Vejledning til Rayyan

08.03.2023