• Dansk
  • English

Scoping review

Scoping review kortlægger eksisterende litteratur indenfor et emneområde og identificerer huller i den eksisterende forskning/litteratur (Peters m.fl., 2015). Samtidig forsøger man at give en indikation af den tilgængelige litteraturs omfang og art indenfor emneområdet (Paré, Trudel, Jaana, & Kitsiou, 2015)

Scoping review benævnes også Scoping Study, Systematic Scoping Review, Scoping Report, Scope of the Evidence, Rapid Scoping Review, Structured Literature Review, Scoping Project og Scoping Meta Review (Temple University Libraries, 2018).
 

 Scoping review
TidrammeVarierende
Kilder

Indledende vurdering af den potentielle mængde af den videnskabelige litteratur (Grant & Booth, 2009)

Søgninger

Udførligheden af søgning er bestemt af begrænsninger i tid og omfang af reviewet. Kan inkludere igangværende forskning (Grant & Booth, 2009). Der foretages systematisk søgning (Pedersen, 2017)

SynteseTabelform med narrative kommentarer, evt. med visuel præsentation af evidensen (Grant & Booth, 2009)

 

Litteraturliste

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Paré, G., Trudel, M. C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. Information and Management. https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008

Pedersen, P. U. (2017). Fra forskning til praksis. Kbh.: Munksgaard.

Peters, M. D. J., Godfrey, C. M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., Soares, C. B., & Peters  Christina M ; Khalil, Hanan ; Mcinerney, Patricia ; Parker, Deborah ; Soares, Cassia Baldini, M. D. J. ; G. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. International Journal of Evidence-Based Healthcare, 13(3), 141–146.

Temple University Libraries. (2018). Systematic Reviews and Other Review Types. Hentet fra http://guides.temple.edu/c.php?g=78618&p=4156607