• Dansk
  • English

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer (VMR) indsamler, bearbejder og videreformidler den viden og de erfaringer, som regioner opnår i deres arbejde med jord- og grundvandsforurening og på råstofområdet. I deres database Litteraturdatabasen LIX, som findes under udgivelser, ligger flere tusinde artikler, foredragsmaterialer, rapporter m.m. om jord- og grundvandsforurening og råstoffer. Pesticiddatabasen blev etableret i 2007 i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning for Miljøstyrelsen, Region Syddanmark, Videncenter for Jordforurening og NIRAS. I pesticiddatabasen findes viden om forskellige pesticider anvendt i forskellige brancher og år.

Adgang
Fri adgang til Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer

11.03.2022