• Dansk
  • English

Publicering

Biblioteket tilbyder vejledning i forbindelse med publicering. Du kan få hjælp til at vælge relevante tidsskrifter at publicere i, vejledning i forbindelse med ophavsret, open access og viden om Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) og Journal Impact Factor. Biblioteket kan også vejlede i, hvordan du formidler din forskning på sociale medier og i internationale forskernetværk.

Vi anbefaler PhD ON TRACK hvor du kan lære mere om afsøgning af et fagområde, deling og publicering af forskning samt referencestyring. Endvidere anbefaler vi ”Start publicering.nu”, som er et site, der har til formål at inspirere og hjælpe især nye forskere til at tænke strategisk om publicering.

Se listen over kontaktpersoner fra VIA Bibliotekernes FoU-team for specifik vejledning til publicering af din forskning.