• Dansk
  • English

Publicering

Biblioteket tilbyder vejledning i forbindelse med publicering. Du kan få hjælp til at vælge relevante tidsskrifter at publicere i, vejledning i forbindelse med ophavsret, open access og Journal Impact Factor. Biblioteket kan også vejlede i, hvordan du formidler din forskning på sociale medier og i internationale forskernetværk.

Vi anbefaler PhD ON TRACK hvor du kan lære mere om afsøgning af et fagområde, deling og publicering af forskning samt referencestyring. 

Se listen over kontaktpersoner fra VIA Bibliotekernes FoU-team for specifik vejledning til publicering af din forskning.

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) blev nedlagt ved indgåelse af en ny politisk aftale i november 2021 og fordeling af basismidler til universiteterne kommer fremadrettet til at ske efter en anden model.

I professionshøjskolerne, herunder også i VIA, bliver BFI’en stadigvæk brugt i forbindelse med Videnregnskabet 2022, også selv om listen ikke længere bliver ajourført. Hvad der skal ske fremadrettet i forhold til videnregnskabet er endnu ikke besluttet. Indtil videre er det således den ikke-ajourføte BFI-liste som der tages udgangspunkt i: 

Den ikke-ajourførte BFI-liste for forlag
Den ikke-ajourførte BFI liste for serier

29.11.2022