• Dansk
  • English

Plagiat

Plagiering er at bruge eller overtage andres tekst (det gælder også tabeller, modeller, figurer, billeder etc.) og anvende det i sin egen tekst uden at henvise til kilden og uden at kreditere ophavsmanden.

I ophavsretlig sammenhæng kan du selv blive udsat for plagiering, hvis andre overtager tekst fra din publikation eller du kan selv plagiere, hvis du ikke krediterer ophavsmanden med kildehenvisninger og referencer i din publikation.

Der er ikke faste regler eller præcise retningslinjer for, hvornår overtagelse af andres tekster i en publikation er plagiat. Grænsen, for om det er plagiering at overtage enkelte korte sætninger eller om det gælder hele passager, er svært at sætte.

I akademisk arbejde bygger man videre på eksisterende viden i andres værker. I Ophavsretsloven er der juridiske regler for, hvordan du må citere ophavsretsligbeskyttede værker. Citat er tilladt fra lovligt offentliggjorte værker. I loven står at ” Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.”(Ophavsretsloven § 22).

God skik betyder i praksis, at citering skal ske på en rimelig og loyal måde samt at citatet har en begrænset længde.

For at undgå mistanke om plagiering kræver det, at du laver tilstrækkelige, præcise og entydige kildehenvisninger og referencer.

Læs UBVAs omfattende sider med mange eksempler på plagiat på forskerportalen.

Læs om god citatskik på forskerportalen.

Læs om god citatskik på Kulturministeriets hjemmeside.

Læs om regelsæt for referencer.