• Dansk
  • English

Plagiat

Ved at kreditere ophavet til materialet i dine opgaver eller andre studieprojekter, som god skik er, undgår du også at blive taget for at plagiere. For ud over de ophavsretlige regler, kan det også få direkte betydning for dit studie såfremt du plagierer.

Det fremgår af eksamensbekendtgørelsens § 22, stk. 2, at såfremt en studerende udgiver andres arbejde for sit eget eller udgivet eget tidligere bedømt arbejde bortvises den studerende fra prøven. Herudover kan institutionen endvidere i konkrete tilfælde sanktionere med en bortvisning fra uddannelsen.

Få mere viden om plagiat på siden stopplagiat.nu, der er udviklet til studerende på videregående uddannelser.

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk