• Dansk
 • English

Pas på predatory journals

Predatory journals, falske tidsskrifter, fuptidsskrifter, parasittidsskrifter eller scam journals – kært barn har mange navne.
 
Tidsskrifter, som bliver kategoriseret som ovennævnte, er kendetegnet ved, at de ikke lever op til god forskningsskik. Forekomsten af useriøse tidsskrifter menes især at være blandt de tidsskrifter, som ligger frit tilgængelige for læseren, dvs. Open Access tidsskrifter.
 
Predatory journals er et stort problem for de forskere, som uforvarende kommer til at få deres artikler optaget i denne type tidsskrift. Har du som forsker først underskrevet en kontrakt til et predatory journal, er det meget svært at få din artikel fjernet. Der stilles store krav til forskere om at publicere, og derfor kan man let blive fristet til at sende sit manuskript til et tidsskrift, som selv opsøger én, men vær kritisk. Fald ikke (altid) for de rosende ord.
 
Hvordan undgår du som forsker at komme i kløerne på disse predatory journals? Det kan være svært at afgøre, om et tidsskrift overholder god forskningsskik. VIA Bibliotek har udarbejdet en liste med opmærksomhedspunkter, som du kan have for øje, inden du vælger tidsskrift. Bemærk, at listen ikke er udtømmende, da der hele tiden kommer nye OA-tidsskrifter.
  
 • Har tidsskriftet en pågående markedsføring?
 • Er du en kendt forsker inden for fagområdet, siden du kontaktes? Hvis du kan sige ja til førstnævnte og nej til sidstnævnte, bør du være ekstra kritisk over for det pågældende tidsskrift.
 • Er redaktionsmedlemmerne kendte? Pas på - der bruges også kendte navne, uden at de reelt set har påtaget sig opgaven
 • Er tidsskriftet med i DOAJ
 • Er udgiveren medlem af OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association)? 
 • Er tidsskriftet kendt i dit forskningsmiljø?
 • Hvor bliver tidsskriftet indekseret? Se Ulrichs Web 
 • Er udgiver medlem af et ’recognized industry initiative’- tjek Committee on Publication Ethics (COPE)  
 • For tidsskrifter udgivet i Asien og Mellemamerika kan tjekkes om tidsskriftet optræder på en af INASP’s Journal Online platforme
  (INASP: International Network for the Availability of Scientific Publications) 
 • Hvor stor impact har tidsskriftet?
 • Har tidsskriftet en intetsigende titel? Pas på – der vælges ofte titler, der er nemme at forveksle med veletablerede tidsskrifter
   
Du kan også bruge tjeklisten på Think Check Submit. Herudover er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte VIA Bibliotek for support i forhold at finde ud af, om tidsskriftet anses for at være seriøst.
 
Dato: 3. december 2018