• Dansk
  • English

Optagelse af undervisning

Er der forskel på reglerne i forhold til optagelse af undervisning hvis det er studerende eller det er undervisere, der optager undervisningen? 

Ja. Som studerende skal du indhente samtykke fra din underviser og dine medstuderende, og du har ansvaret for at optagelsen eller delingen af optagelsen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Som underviser skal der ikke indhentes samtykke ved optagelse af undervisningen, men undervisningen må kun gøres tilgængelig på lukkede rum, hvortil alene holdet har adgang. Underviseren skal også informere om at undervisningen bliver optaget og hvor den bliver delt. Herved kan de studerende træffe egne forholdsregler i forhold til, hvordan de ønsker at optræde i undervisningen. Det skal være muligt for de studerende at overvære undervisningen, enten live eller den uploadede version, uden at de bliver optaget.


Er der forskel på reglerne i forhold til optagelse af undervisning om der kun er lyd eller både lyd & billede på optagelsen?  

Nej, men det anbefales, at der kun uploades klip med underviseren selv eller underviserens slides. I det omfang det er muligt, skal de studerende (web-cam/fotos, lyd eller chat) ikke fremgå. Du kan læse mere om hvad du skal være opmærksom på som ansat eller studerende.