• Dansk
  • English

Ophavsret i VIA

Hvad du skal vide om ophavsret - folder - februar 2021.

Her på siden kan du læse om ophavsret og hvad det betyder for dig i forbindelse med dit studie eller dit arbejde på VIA University College. Siderne er målrettet dig som studerende og som ansat.

Generelt er udgangspunktet, at den, der skaber et værk har ophavsretten til værket. Et værk er et billede, en film, en tekst og meget andet materiale. Det betyder, at det er fotografen, instruktøren, forfatteren, osv., der har ret til at tjene penge på brug af værket. Det kaldes de økonomiske rettigheder.

Ophavsmanden har også nogle ideelle rettigheder. Han har for det første ret til at få sit navn nævnt i forbindelse med andres lovlige brug af værket. For det andet har han ret til at modsætte sig en brug/ændring af værket, som han mener er krænkende. 

Overordnet kræver det ophavsmandens samtykke, hvis du vil anvende et værk, du ikke selv har lavet. Det gælder for eksempel når du vil kopiere, scanne, dele, sende, ændre eller gengive et værk. 

VIA har indgået aftaler med forskellige ophavsmænds organisationer. Det betyder, at du ikke hver gang du vil benytte et værk, selv skal kontakte ophavsmanden og spørge om tilladelse. 

Der er bl.a. indgået aftaler med KODA (vedr. musik), Gramex (vedr. udøvende kunstnere og pladeselskaber) og Copydan (vedr. tekster, billeder og AVU-medier). 


Har du spørgsmål, så skriv til bib.teamophavsret@via.dk

Teksterne er udarbejdet af Team Ophavsret, efteråret 2020