• Dansk
  • English

Ophavsret til undervisningsmaterialer i VIA

I VIA er spørgsmål om ophavsret til undervisningsmateriale reguleret i principper og retningslinjer, som er udarbejdet i regi af HSU.

Formålet er at beskrive rettighedsfordelingen mellem ansatte og VIA som institution samt at understøtte kollegialitet og god skik, når vi deler, genbruger, omskriver og videreudvikler hinandens materialer.

Du kan læse mere her (kræver VIA login).

 

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk