• Dansk
  • English

NORA

Søg i det norske vidensarkiv NORA (Norwegian Open Research archives), hvor litteraturen er frit tilgængelig (Open Acess).

Du kan eksempelvis afgrænse til bestemt publikationstype, udgivelsesår, universitet, høgskole, institut og direktorat, museum m.v. 

NORAs formål er at fremme en samordnet udvikling af åbne institutionelle arkiver og understøtte Open Access publicering i Norge.

Udgiver: Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Adgang
Fri adgang til Nora

07.03.2022