• Dansk
  • English

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU) er professionshøjskolernes samlede forskningsforum inden for området udsatte børn og unge.

I NUBU samarbejder forskere fra en lang række fag som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog og sundhedsprofessioner.

Adgang

Fri adgang