• Dansk
  • English

Nationalt Videncenter for Læsning

Centret skal samle, skabe og sprede viden om literacydidaktik til dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser.

Nationalt Videncenter for Læsning drives i samarbejde med landets seks professionshøjskoler.

Adgang

Fri adgang