• Dansk
  • English

Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning (NCUM)

Centerets mål er at formidle forskningsbaseret viden, der kan inspirere pædagoger og lærere til refleksion over og udvikling af praksis i dagtilbud og matematikundervisning i grundskole, erhvervsskole og de gymnasiale uddannelser.

Der gives adgang til et bredt projektbibliotek bestående af ph.d.-projekter og temasider indenfor centerets virke.

Temaer dækker over: Dagtilbud, Grundskole, På tværs af uddannelsestrin, Erhvervsskole og Gymnasie.

Særligt anvendelig for lærerstuderende er undersiden Lektionsstudier hvor et team af lærere i fællesskab om at planlægge, observere og reflektere over en udvalgt lektion. Få svar på, hvad lektionsstudier er, hvor det kommer fra og eksempler på, hvordan samarbejdet kan foregå.

NCUM blev etableret i 2020 af et konsortium bestående af VIA University College, Aarhus Universitet, Københavns Professionshøjskole, Københavns Universitet og Aalborg Universitet.

Adgang

Fri adgang

22.03.2022