• Dansk
  • English

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS)

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016.

Centerets mission er at levere forskning, der i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og mellem forskere og praktikere bidrager til at styrke læreres, pædagogers, lederes, forvaltningers og politikeres professionsudøvelse og professionelle dømmekraft, fordi det er forudsætningen for at styrke børns og elevers læring, udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler.

Der gives adgang til publikationer og projekter samt henvisninger til forskellige typer af aktiviteter.

Adgang
Fri adgang

22.03.22