• Dansk
  • English

Narrative review

Narrative reviews beskriver sjældent de søgemetoder, der bruges til at finde og udvælge litteraturen (Callcut & Branson, 2009). Derfor er det heller ikke nødvendigvis systematisk informationssøgning, der er anvendt og det narrative review kan derfor have en tendens til at fokusere på en afgrænset mængde af studier udvalgt efter hvad der er tilgængeligt og/eller efter forskerens valg (Uman, 2011).

Betegnelsen Narrative reviews bruges af nogle synonymt med betegnelsen Literature review(link is external) (Grant & Booth, 2009)

 Narrative review
TidsrammeVarierende
kilderEt begrænset antal kilder og ikke altid angivne kilder (Callcut & Branson, 2009)
SøgningerDet er ikke altid beskrevet, hvordan søgningerne er foretaget (Callcut & Branson, 2009; Uman, 2011).
Syntese

Narrativ syntese

 

Litteraturliste

Callcut, R. a, & Branson, R. D. (2009). How to read a review paper. Respiratory care, 54(10), 1379–85.

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x

Uman, L. S. (2011). Information management for the busy practitioner: Systematic reviews and meta-analyses. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 20(1), 57–59. https://doi.org/10.1016/j.revmed.2014.05.011