• Dansk
  • English

Miljøstyrelsens publikationer

Miljøstyrelsen har en stor udgivelsesvirksomhed. Rapporter på dansk og engelsk og samler styrelsens miljøfaglige ekspertise i ord og tal.

Miljøstyrelsen vil sikre, at danskere til enhver tid har nem og hurtig adgang til miljøviden: Nye regler på miljøområdet, ny viden om produkter og kampagner og gode råd til, hvordan man som borger kan tage personligt ansvar i hverdagen.

Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder, herunder de kommunale affaldshåndteringsanlæg.

Adgang
Fri adgang

11.03.2022