• Dansk
  • English

Lyd

Enkelte akkorder, toner og lyde er ikke ophavsretligt beskyttede, men musikværker og lydklip er dog beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at selvom du vil bruge meget korte klip af et stykke musik eller et lydklip skal du altid have lov af ophavsmanden til at bruge lyden.

Brug af podcasts

Ved brug af podcast gælder der samme regler som ved musikværker eller lydklip. Men du må gerne henvise til en podcast i dit arbejde. Du skal bare huske at kreditere ophavet, ligesom du vil henvise til en bog eller en artikel.

Optagelse af undervisning
Det er underviseren, der er rettighedshaver til sin undervisning. Det er ikke i strid med ophavsretsloven at optage undervisningen, hvis dette kun sker til egen brug, dvs. at optagelsen ikke deles med medstuderende eller offentliggøres på nettet. Men det er i strid med persondataforordningen at optage andre mennesker uden deres samtykke, så derfor skal du bede om din undervisers samtykke (gerne skriftligt). Din underviser kan altid nægte optagelse af undervisningen, og det skal respekteres.

Et samtykke kan efterfølgende trækkes tilbage, så bliver du nødt til at slette din optagelse. Optages underviseren i et rum, hvor der også er andre mennesker til stede og der er mulighed for at de vil kunne høres på optagelsen, skal disse personer også give samtykke til at du optager. Alternativt må du placere det apparat du vil optage med på en sådan måde, at kun din underviser kan høres. Optages undervisningen, har man selv ansvaret for, at ens medstuderende ikke kan høres. Kan medstuderende høres, skal samtykke indhentes fra enhver af disse, da optagelsen ellers skal slettes.

Musik ved fester

Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik. Undervisningsinstitutionerne skal senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik sende indberetning til KODA.

Baggrundsmusik

Som ansat må du ifølge vores aftale med KODA og Gramex anvende baggrundsmusik i klasselokaler, kantiner og gangarealer fra TV og radio. Du må ikke bruge din egen private streamingtjeneste.

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk