• Dansk
  • English

Lyd

Enkelte akkorder, toner og lyde er ikke ophavsretligt beskyttede, men musikværker og lydklip er dog beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at selvom du vil bruge meget korte klip af et stykke musik eller et lydklip i forbindelse med dit studie skal du altid have lov af ophavsmanden til at bruge lyden.

Brug af podcasts
Hvis du har lyttet til podcast i forbindelse med dit studie eller din opgaveskrivning, gælder der samme regler som ved musikværker eller lydklip. Men du må gerne henvise til en podcast i din opgave. Du skal bare huske at kreditere ophavet, ligesom du vil henvise til en bog eller en artikel.

Musik ved fester
Professionshøjskolernes Rektorkollegium har truffet aftale med KODA og Gramex om musikanvendelse ved fester, koncerter og filmforevisninger samt som baggrundsmusik. Undervisningsinstitutionerne skal senest 15 dage efter afholdelse af arrangementer med levende musik sende indberetning til KODA.

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk

2021.06.23/mp.