• Dansk
  • English

Litteratursøgning


Struktureret litteratursøgning omfatter formulering af fokuseret undersøgelsesspørgsmål, valg af relevante databaser, valg af relevante søgeord, søgning med optimal udnyttelse af databasernes faciliteter samt evaluering af søgningens udbytte.
Se vores online kursus ”Litteratursøgning 2” på Itslearning.via.dk

Identifikation af søgetermer/begreber
Carrot2
Brugervenligt redskab/text mining tool i den eksplorative fase til identifika-tion af termer/begreber. Resultaterne organiseres automatisk i samlin-ger/clusters.

Voyant
Voyant er et simpelt tekstanalyse program, som kan fortælle om mønstre på tværs af tekster. Der kan laves ordtælling (Wordcount) til f.eks. be-grebsidentifikation. Voyant kan tillige bruges til identifikation af synonymer og give et generelt overblik.

MeSH on Demand
Identificerer Medical Subject Headings (PubMed/Medline) på baggrund af en indsat tekst samt henviser til tekster der ligner den du har indsat.

PubReMiner
Med udgangspunkt i søgeord, kan PubReMiner give en liste over centrale tidsskrifter, forfattere, fritekst ord samt MeSH termer som knytter sig til emnet.

Litteratursøgning
Databaser
Litteratursøgning foretages fortrinsvis i fagets bibliografiske databaser

 

Dokumentation af søgning

PRESS guidelines
Instrument til validering af søgestrategier: Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS). Tjekliste til vurdering af søgestrategi findes side 39-40.

Prisma
Værktøj i form af tjekliste på 27 punkter som minimumskrav til afrapportering af et systematisk review eller metaanalyse incl. flowdiagram til angivelse af antal screenede artikler/referencer fra de søgte databaser. I flowchartet anføres til slut i processen antal inkluderede referencer/studier.