• Dansk
  • English

Literature review

Et Literature review kan defineres som en syntese og analyse af videnskabelige materialer om et specifikt emne (Garrard, 2014).

Metoden søger at identificere, hvad der tidligere er skrevet om et givet emne, hvilket giver mulighed for at opsummere og bygge videre på tidligere arbejde, undgå dobbeltarbejde og for at identificere huller i forskningen.
Betegnelsen dækker over en meget varieret grad af udførlighed, og der er derfor en risiko for bias og for at væsentlige dele af litteraturen bliver overset (Grant & Booth, 2009).

Metoden benytter ikke nødvendigvis standarder for søgeprotokoller og afrapportering af søgninger.

Betegnelsen Literature review bruges af nogle synonymt med betegnelsen Narrative reviews (Grant & Booth, 2009)

 

 Literature review
TidsrammeVarierende
Kilder

Udvalgte søgekilder og databaser.

Søgninger

Søgningerne kan være mere eller mindre omfattende (Grant & Booth, 2009).

Syntese

Oftest narrativ (Grant & Booth, 2009).

 

Litteraturliste

Garrard, J. (2014). Health sciences literature review made easy: the matrix method e (4. udg.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal, 26(2), 91–108. https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x