• Dansk
  • English

Lex.dk

På lex.dk finder du opslagsværkerne Den Store Danske, Trap Danmark, Danske Biografisk Leksikon, Historien om Børnelitteraturen, Nordisk Mytologi, Symbolleksikon, Dansk Litteraturs Historie, Dansk Pattedyrsatlas, Danmarks Oldtid, Danmarkshistorien og Gyldendals Teaterleksikon.

Artiklerne bliver opdateret og skrives af danske forskere og eksperter.

Foreningen lex.dk er stiftet af Danske Universiteter, Gyldendal, G.E.C. Gads Fond og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

 

Adgang

Fri adgang