• Dansk
 • English

Kurser

Biblioteket tilbyder vejledning og undervisning i litteratursøgning, referencehåndtering, valg af publiceringskanal og forskningsregistrering og UC Viden til alle ansatte i VIA.

Vi udbyder generelle kurser med tilmelding, som kan ses på medarbejderportalen (kræver login). 

Derudover kan programgrupper, videncentre og FoU-medarbejderere henvende sig og rekvirere undervisning og vejledning. Du kan træffe aftale med din lokale bibliotekar eller en kontaktperson fra VIA Bibliotekernes FoU-team. Biblioteket kan tilbyde op til ½ dags hjælp til din vidensøgning (i form af såvel undervisning som vejledning).

Der udbydes også onlinekurser for ansatte på Den digitale kompetencereol.

De forskellige kurser tilpasses efter aftale mellem bibliotekar og kursusdeltagere. Nedenunder kan du se eksempler på kurser:

Litteratursøgning

 • Søgestrategi
 • Valg af søgeord
 • Valg af informationsressourcer
 • Citationssøgning
 • Hjælp til opsætning af alerts

Referencehåndtering

 • Få viden om og vejledning i referencehåndteringsprogrammerne Zotero og Mendeley. 
 • Import af referencer fra ressourcer som biblioteksdatabasen, bibliotek.dk, internationale artikeldatabaser
 • Integration med word og indsættelse af citationer og litteraturlister

Valg af publiceringskanal/publiceringsstrategi

 • BFI-listerne
 • Den Bibliometriske Forskningsindikator
 • Journal Impact Factor
 • Open access

Forskningsregistrering og UC Viden

 • Vejledning til registrering i UC Viden
 • Profil og CV i UC Viden
 • Open access