• Dansk
  • English

Kopiering & scanning

Du må gerne kopiere eller scanne dele af det materiale, som bruges på dit studium. Der er forskel på, hvad du må, når du scanner (digital kopi) eller fotokopierer (papir kopi).
Som privat person (herunder studerende) skal du være opmærksom på følgende regler:


Scanning af pensum og supplerende litteratur
Pensum og supplerende litteratur er litteratur din uddannelse opgiver på pensumlister, læselister eller i studieplaner i forbindelse med dit studie.

Du må scanne 20 % af et værk, dog maksimalt 30 sider af værket. Du må gerne sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.

Du må altid skanne fire sider, selv om det overstiger 20 % af en bog.
​Alle begrænsninger på indscanninger er eksklusiv kolofon, referenceliste og indholdsfortegnelse. 

Scanning til personlige formål fx personlige interesser
Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må scanne til personlige formål. Du må sende den digitale kopi til din egen mailadresse. Men du må ikke videresende eller dele den digitale kopi med nogen uden for din husstand.


Du skal være opmærksom på, at der er materiale, som du aldrig må scanne. Det er for eksempel e-bøger og materiale, du finder gennem elektroniske tidsskriftlicenser som artikeldatabaserne. Vi anbefaler, at du ved brug af artikler fra elektroniske tidsskrifter og databaser, som VIA har abonnement på, linker eller henviser til artiklen i stedet for at dele en digital kopi.

Fotokopiering
Du må fotokopiere fra trykte værker til privat brug og til din læsemakker. Der er ingen begrænsninger på, hvor meget du må fotokopiere. Men det er ikke tilladt, at du kopierer til flere.

Deling 
Du må aldrig dele digitale kopier på mail, Facebook, Dropbox mv – heller ikke med din underviser. Dette gør sig også gældende, selv om der er tale om en lukket gruppe.

Aftalen mellem VIA og rettighedsorganisationen Copydan giver din uddannelse mulighed for at uploade digitale kopier til dig på Itslearning. Digitale kopier af ophavsretligt beskyttet materiale på Itslearning er kun for studerende, der går på holdet. Du må ikke dele filerne med andre.

På enkelte uddannelser administrerer uddannelsen, at studerende uploader digitale kopier af pensum på Itslearning. Din uddannelse har ansvar for at begrænsningsreglerne på 20% maks. 30 sider pr. studerende pr. semester bliver overholdt.

Scannede artikler, der er bestilt igennem biblioteket og printet ud til dig, må ikke papirkopieres eller videresendes som et indscannet dokument.

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk