• Dansk
  • English

JSTOR Archive Arts & Science lV, Vll og Xll

JSTOR er en fuldteksttidsskriftsdatabase, som består af flere pakker. VIA bibliotekerne har købt adgang til dele af JSTOR, både Archive pakker og adgang til 8 tidsskrifter, hvor adgangen også dækker de løbende tidsskrifter. JSTOR er kendetegnet ved at indeksere tidsskrifterne tilbage til tidsskriftets start. VIA bibliotekerne giver adgang til JSTOR Archive Arts & Science IV,VII og XII.

Arts & Sciences Archive IV har fokus på business, pædagogik og retsvidenskab, men inkluderer også titler inden for psykologi, offentlig politik og administration. Se titelliste her

Arts & Sciences VII dækker emner som kunst, kunsthistorie, humaniora, samfundsvidenskaberne, herunder historie, politologi, sociologi, sprog og litteratur og sundhedspolitiske emner. Se titelliste her

Arts & Sciences XII indeholder også samfundsvidenskabelige titler, herunder titler inden for retsvidenskab, politologi, pædagogik, kriminologi, socialt arbejde, psykologi og sociologi. Derudover dækker pakken titler inden for Afrika-studier, Asien- studier og Det mellemste Østen-studier. Se titelliste her

Adgang
Fra VIA adresser - søgning
Fra VIA adresser - titellisterne
Fjernadgang - søgning (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen.)

Vejledning
Hent vejledning


Kontakt: Dorthe Brauner Sejersen, dobs@via.dk
09.08.2022