• Dansk
  • English

Ingeniøren

Ingeniøren giver adgang til journalistiske artikler indenfor teknologi og videnskab. De ønsker at bygge bro mellem det digitaliserede samfunds beslutningstagere og meningsdannere og de specialister, der hver dag arbejder med udvikling af teknologien og dennes påvirkning af det omgivende samfund. Du har adgang til de 4 fagportaler: Tech management, DigiTech, WaterTech og Wastetech, som hver rummer specialiseret viden i forhold til teknologi og videnskab indenfor et afgrænset emne. Du kan læse mere om hver af de 4 fagportaler her:
 

Tech management er Ingeniørens ledelsesmedie, som sætter fokus på ledelse, projektstyring og strategi i en digital teknologisk forandringstid. Mere detaljeret dækkes disse emneområder:
Digitalisering, Ledelse, Automatisering, Kunstig Intelligens, Robotter, Big Data, Arbejdsmarked, Innovation, Augmentet Reality, Industrirobotter, Erhvervsfremme, Forandringsledelse, Automation, Blockchain, 3D Print, De 5 & AI. Artikler for studerende og ansatte med interesse for digital udvikling og erhvervslivets vækst


DigiTech om analytics og data, og dækker disse emneområder:
It-projekter, Projektledelse, Offentlig digitalisering, Sundheds-it, It-leverandører, Udbud, Digitalisering, Gevinstrealisering, Kontrakter, Business Case, GDPR, Databeskyttelse

For ansatte og studerende med interesse for offentlige it- og digitaliseringsprojekter

Watertech om teknologi og vandets kredsløb og dækker disse emneområder:
Forsyningsselskaber, Drikkevand, Spildevand, Klimasikring, Vandmiljø, Forurening, Grundvand, Byplanlægning, Miljø, Oversvømmelser, Cirkulær økonomi, Separatkloakering, Forsyning & Genanvendelse
Målrettet studerende og ansatte, der arbejder med vand og vandets kredsløb.


Wastetech om teknik og affald og dækker disse områder:
Cirkulær økonomi, Plast, Politik, Affaldsreduktion, Affaldsløsninger, Forbrænding, Sortering, Ugens Skrald, Affaldsselskaber, Klima, Genbrug, Strategi, Miljø, Byggeri, Elektronikaffald, Fremstillingsindustri, Producentansvar, Farligt affald


Bag Ingeniøren står Teknologiens Mediehus som er et A/S ejet af Ingeniørforeningen, IDA samt pensionskasserne DIP og ISP og Forskning.

 

Adgang
Fra VIA adresser (OBS. du skal klikke på login for at få adgang, der skal ikke udfyldes brugernavn og password)
Fjernagang via VPN

11.03.2022