• Dansk
  • English

Inddragelse og brug af andres tekster

Må jeg inddrage en artikel fra et tidsskrift i min opgave når "Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af dette tidsskrift er ikke tilladt uden forlagets samtykke" er tilføjet teksten? 

Ja, du må gerne bruge andres tekster i dine egne opgaver, du skal blot huske at henvise og referere til dem, så du ikke plagiere. 


Hvis jeg har brug for at søge om tilladelse til brug af andres materiale, skal jeg så søge samtykke hos både forfatter og forlag?

Ved offentliggørelse af et værk vil en forfatter helt eller delvist overdrage rettighederne til et forlag, så forlaget kan udgive værket til offentligheden mod betaling til forfatteren. Derfor er du også nødt til at tage kontakt til forlaget, da de også har ophavsretten til værket.