• Dansk
  • English

Idrættens Analyseinstitut

Instituttet har til opgave at skabe overblik over og indsigt i idræt nationalt og internationalt. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og stimulere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til dansk og international idrætspolitik.

Omdrejningspunktet for deres aktiviteter er udarbejdelse af undersøgelser og analyser.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) er en selvejende institution under Kulturministeriet

Adgang

Fri adgang

20.05.2022