• Dansk
  • English

Forskningscenter for pædagogik og dannelse

VIAs forskningscenter udvikler viden om pædagogik, dannelse, didaktik, kultur, socialt arbejde og vejledning. Her finder du forskning inden for en række områder som børns trivsel, krop, bevægelse og idræt, matematik og naturfag, sprog og literacy, dannelse og etik, læring og it og endelig outdoorpædagogik.

Under alle forskningsprogrammerne finder du link til alle deres publikationer.

Centeret er tilknyttet VIA University College.

Adgang

Fri adgang