• Dansk
  • English

Forsknings- og Implementeringscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL)

FIIBL udvikler og formidler ny praksisnær viden om børn og unges idræt og bevægelse i relation til sundhed, trivsel og læring. De har to fokusområder nemlig praksis-implementeringsforskning i forhold til børn, unge og fysisk aktivitet og udvikling af videregående uddannelse på området.

FIIBL er oprettet i fællesskab af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Professionshøjskolen UC SYD og Syddansk Universitet.

Adgang

Fri adgang