• Dansk
  • English

Film & TV

Du må gerne bruge TV- og radioudsendelser og dokumentarfilm i din undervisning, fordi Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan AVU-medier.

 

Du har adgang til TV- og radioudsendelser fra mere end 70 danske og udenlandske tv-kanaler, for eksempel DR, TV2, BBC og CNN, som du kan bruge i din undervisning.

 

Som ansat må du vise tv-udsendelser fra de ovenfor nævnte tv-kanaler offentligt, når dette sker via Center for Undervisningsmidlers streaming-tjeneste, hvor du har adgang via dit WAYF- eller UNI-login.
 

Du finder udsendelserne her: filmudsendelser - CFU

Dokumentarfilm fra Center for Undervisningsmidler (CFU)
Dokumentarfilm leveret af CFU kan du også bruge i din undervisning, fordi det er omfattet af VIAs aftale med Copydan AVU-medier.
Du har adgang til dokumentarfilmene her: Film fra CFU

Undtagelser
Du skal være opmærksom på, at aftalen ikke omfatter fjernsynsudsendte filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, med mindre, der ved en udsendelse i fjernsynet kun er benyttet en mindre del af værket. Den del må du gerne gengive.

 

Ophavsretslovens § 22 gør det også muligt at vise ganske korte klip fra en spillefilm, i lighed med citater fra en tekst. I forhold til en spillefilm, som normalt varer halvanden time eller mere, vil et klip på to-tre minutter være acceptabelt. Husk altid at kreditere værket.

 

Optagelse af TV- og radioudsendelser
Du har også mulighed for at optage TV- og radioudsendelser, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Optagelserne skal foretages direkte fra TV/radio og ske i tilknytning til konkrete undervisningsforløb
  • Optagelserne skal være af forsvarlig teknisk kvalitet
  • Du må ikke foretage ændringer i optagelserne
  • Udvælgelse og optagelse af udsendelser kan enten foretages af PH-uddannelser, eller rekvireres af PH-uddannelser fra Center for Undervisningsmidler eller en anden fremmed medhjælp, som er godkendt af AVU-medier( PH-aftale 3.2.2).
  • Optagelserne må kun opbevares til eget undervisningsbrug og således ikke deles med andre undervisere

Læs mere her:

Du kan læse hele rammeaftalen mellem Professionshøjskolerne og CopyDan AVU-medier her 

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk