• Dansk
  • English

Film og TV

Du må som studerende gerne bruge TV- og radioudsendelser og dokumentarfilm til studiebrug for eksempel som en del af en opgave, fordi Professionshøjskolerne har indgået en aftale med Copydan AVU-medier. Du må også bruge materialerne som kilde til en opgave. Her skal du henvise til kilden med et link.

Dokumentarfilm fra Center for Undervisningsmidler (CFU)
Dokumentarfilm leveret af CFU kan du også bruge i dit studie, fordi det også er omfattet af VIAs aftale med Copydan AVU-medier.
Du har adgang til TV- og radioudsendelser fra mere end 70 danske og udenlandske tv-kanaler, for eksempel DR, TV2, BBC og CNN.

Adgang til dokumentarfilmene kan tilgås her.

Undtagelser
Du skal være opmærksom på, at aftalen ikke omfatter fjernsynsudsendte filmværker, som indgår i biografernes almindelige repertoire af spillefilm, med mindre, der ved en udsendelse i fjernsynet kun er benyttet en mindre del af værket. Den del må du gerne gengive.

Optagelse af TV- og radioudsendelser
Du har også mulighed for at optage TV- og radioudsendelser, men du skal være opmærksom på følgende:

  • Optagelserne skal foretages direkte fra TV/radio og ske i tilknytning til konkrete undervisningsforløb
  • Optagelserne skal være af forsvarlig teknisk kvalitet
  • Du må ikke foretage ændringer i optagelserne
  • Udvælgelse og optagelse af udsendelser kan enten foretages af PH-uddannelser, eller rekvireres af PH-uddannelser fra Center for Undervisningsmidler eller en anden fremmed medhjælp, som er godkendt af AVU-medier( PH-aftale 3.2.2).
  • Optagelserne må kun opbevares til eget undervisningsbrug og således ikke deles med andre undervisere


Du kan læse hele rammeaftalen mellem Professionshøjskolerne og CopyDan AVU-medier her  

Kontakt team ophavsret for spørgsmål: bib.teamophavsret@via.dk