• Dansk
  • English

Fælles mål (gældende)

Fælles Mål findes til alle fag i folkeskolen og består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder. I udvalgte områder i dansk og matematik er der opstillet opmærksomhedspunkter. I dansk og historie er der også kanonlister.

I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Historiske læreplaner finder du på digitalelæreplaner.dk

Adgang

Fri adgang (Fælles mål findes under de enkelte fag)