• Dansk
  • English

Embase

Embase regnes som et vigtigt supplement til PubMed/Medline, selv om der er et stort overlap mellem de to databaser. Embase indeholder over 28 millioner artikler inden for biomedicin, farmakologi, fysioterapi, ernæring og ergoterapi, artiklerne kommer fra over 8,400 tidsskrifter og indeholder flere henvisninger til europæisk og tredje verdenslitteratur end PubMed generelt. F.eks. indekserer PubMed 1877 europæiske tidsskrifter, mens EMBASE indekserer 2.450 ligesom den indeholder langt mere farmakologisk litteratur.

Adgang
Fra VIA adresser 
Fjernadgang (Vælg VIA University College som din institution. Brug dit login til Studienet. Husk at angive hele mailadressen.)

Vejledninger
Hent vejledning 
Embase Review

Videovejledninger
Sådan bruger du Embase

Kontakt: Mai Aggerbeck, mai@via.dk

23.11.2022