• Dansk
  • English

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse)

DPU indeholder nyheder, artikler, rapporter, videoer og podcast med perspektiver på pædagogik og uddannelse.

Forskningen på DPU er bygget op omkring videnskabelige perspektiver på pædagogik og uddannelse, herunder didaktiske, psykologiske, sociologiske, filosofiske og antropologiske perspektiver. Hertil kommer tværdisciplinær forskning, rettet mod bestemte og afgrænsede pædagogiske genstandsfelter, med dagtilbud og skolen som nogle af de største og mest centrale.

DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) er et af de tre institutter ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet.

Adgang
Fri adgang til DPU

11.03.2022