• Dansk
  • English

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)

NCFF har til formål at understøtte og styrke fremmedsprog på alle niveauer i uddannelsessystemet.

NCFF er et af initiativerne i regeringens Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet, som blev vedtaget i 2017 og er forankret i henholdsvis Københavns Universitet og Aarhus Universitet. 

Adgang
Fri adgang til Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF)

10.01.2022