• Dansk
  • English

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring, ved at arbejde efter princippet viden til praksis.

Centret arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud og fungerer som bindeled imellem forskning og praksis.

Dansk Center for Undervisningsmiljø er et uafhængigt, statsligt videnscenter. Centret hører under Undervisningsministeriet.

Adgang

Fri adgang

 

14.03.2022