• Dansk
  • English

Danmarks Tekniske Kulturarv: Digitale spor fra Danmarks Tekniske Universitet

Projektet ”Danmarks Tekniske Kulturarv” omfatter en digital tilgængeliggørelse af følgende materialer fra den historiske bogsamling på DTU Bibliotek.

Udviklet af DTU Bibliotek i samarbejde med Teknologihistorie DTU

  • Et kortkatalog, der dækker perioden op til ca. 1960
  • Udvalgte bøger fra før 1920
  • Fotografier fra Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888

Adgang
Fri adgang til Danmarks tekniske kulturarv

Vejledninger
Adgang til at opleve og anvende de digitaliserede materialer på tekniskkulturarv.dk på så frie vilkår som muligt. Langt det meste af den samling, du finder på tekniskkulturarv.dk, befinder sig i offentligt domæne. Du kan derfor bruge billeder og bøger til alle formål, uden at spørge om lov, men vi vil bede dig om at nævne, at det er på denne side, du har fundet materialet.

Kontakt: Grethe Kristensen, grkr@via.dk

15.03.2022